Termeni și condiții

 1. ELEMENTE DEFINITORII
  Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către SC PROFI ELECTRO PAVCONS SRL (Pavaje si Borduri), prin intermediul magazinului virtual www.pavaje-borduri.ro către Cumpărator și pot fi modificate oricând de către Pavaje si Borduri.

Definiții:

Vânzator – societatea comerciala SC PROFI ELECTRO PAVCONS SRL, având sediul în Comuna Brazi – Sat Batesti, str. George Cosbuc, nr. 27, înregistrată la Registrul Comeţului sub nr. J29/41/2014, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 32649899.

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o COMANDĂ.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Pavaje si Borduri (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Pavaje si Borduri și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – persoană fizică / persoană juridică înregistrată pe SITE, care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni și Condiții Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-un utilizator (nickname) și o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului in Site (comenzi, facturi fiscale, etc.).

Site – domeniul www.pavaje-borduri.ro și subdomeniile acestuia.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile mentionate in Comandă, care urmeaza a fi furnizate de catre Vânzător, Cumpărătorului.

Comandă – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze ”Bunurile și Serviciile” și Cumpărătorul este de acord să primească aceste ”Bunuri și Servicii” și să facă plata acestora.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – o Comandă facută pe site sau telefonic și confirmată de către Vânzător.

Comandă confirmată – momentul în care produsele părăsesc depozitul Pavaje si Borduri însoțite de documentele aferente comenzii (Comanda, factura fiscală, etc.).

Conținut

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informatie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de catre un terț cu care Vânzătorul are încheiat contract de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținatorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale în care descrie daca produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fara niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Specificatii – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1 Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site sau telefonice, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile si cu acceptare completa a Termenilor și condițiilor.

2.2 Notificarea primită de câtre Cumpărător, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3 Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comanda. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispozitia Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna parțial sau toată suma achitată.

2.4 Comanda se consideră încheiată între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a bunurilor.

2.5 Comanda va fi compusă din urmatoarele documente, în ordinea importanței:

 • Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specific;
 • Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);

2.6 Prețurile produselor din Comandă sunt valabile 2 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii.

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1 Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

3.2 Pentru motive justificate Pavaje si Borduri își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Pavaje si Borduri. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.3 Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la sectiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.4 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de Internet, Pavaje si Borduri își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha sau blocarea accesului în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.5 Vânzătorul poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.6 Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.7 În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / conținut multimedia etc.), nu reprezintă o obligație din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

4.1 Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5 DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1 Conținutul site-ului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Pavaje si Borduri, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2 Clientului/ Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricarui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat, includerea oricarui Conținut în afara Site-ului, îndepartarea însemnelor care semnifica dreptul de autor asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Pavaje si Borduri.

5.3 Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile prezentului document.

 1. COMANDA

6.1 Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitațile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

6.2 Prin finalizarea Comenzii Clientul/Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3 Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de câtre Client/Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului/Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului/Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.4 Clientul/Cumpărătorul are dreptul să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Clientul/Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Clientul/Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
 • ziua în care Clientul/Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

6.5 În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită returnarea unui Bun și/sau Serviciu în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vânzătorulului de către Client/Cumpărător asupra deciziei sale de renunțării la Comandă. Suma va fi returnată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs -> prin virament bancar;

6.6 Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

6.7 În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Client/Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Clientului/Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul/Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de renunțare la comandă.

 1. CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE

7.1 Vânzătorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care Clientul/Cumpărătorul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

7.2 Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Clientul/Cumpărătorul este de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.pavaje-borduri.ro. Pavaje si Borduri nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7.3 Prin înscrierea în baza de date Pavaje si Borduri, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Pavaje si Borduri: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat sau guvernamentale, atunci când legislația specifică acest lucru; alte companii cu care Pavaje si Borduri poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, etc.

7.4 Nicio declaratie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvaluire către terțe părți nu va fi facută de Client/Cumpărător cu privire la Comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.5 Acest website foloseste cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

7.6 Newsletterele sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati și agreați, asigurându-se astfel confidențialitatea și securitatea informațiilor.

7.7 În momentul în care, Clientul/Cumpărătorul își creaza un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

7.8 Clientul/Cumpărătorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

 • prin contactarea Pavaje si Borduri în acest sens;
 • prin modificarea setărilor din Contul de client la secțiunea “Abonarile mele”;
 • prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător;
 1. TERMENE/PENALITĂȚI

8.1 În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Clientul/Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, cand este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea Vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

8.2 În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrandu-se în termen de 5 zile lucratoare.

 1. FACTURARE – PLĂȚI

9.1 Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.pavaje-borduri.ro include T.V.A. conform legii în vigoare.

9.2 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client/Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligatia Clientului/Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9.3 Vânzătorul va transmite Clientului/Cumpărătorului factura aferentă Comenzii precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii în format electronic, prin adaugarea facturii în Contul Clientului /Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Client/Cumpărător în Contul său, sau la cerere va emite factură care va însoții produsele.

9.4 Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului/Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

9.5 Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesand Contul sau de pe www.pavaje-borduri.ro, va deține o evidență a facturilor emise de Pavaje si Borduri, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

9.6 Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adaugarea acestora de către Pavaje si Borduri în Contul de client sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

9.7 Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/Cumparatorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

 1. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

10.1 Livrarea

10.1.1 Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și/sau Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Client/Cumpărător sau în showroom-urile Pavaje si Borduri, conform opțiunii Clientului.

10.2. Transport – Ambalare

10.2.1 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

10.2.2 În afara de cazul în care este agreat de Vânzător și Client/Cumpărător diferit, Vânzătorul este exonerate de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și/sau Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaboreaza sau către reprezentantul Clientului/Cumpărătorului.

10.2.3 Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor și/sau Serviciile pe teritoriul României.

 1. ACCEPTARE

11.1 Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile și/sau Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și/sau Serviciile.  De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de Pavaje si Borduri, Clientul/Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 10 zile.

 1. GARANȚII

12.1 Toate produsele comercializate de către site-ul www.pavaje-borduri.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

12.2 În cazul produselor vândute și livrate de Pavaje si Borduri, după caz, a certificatele de garanție sau a certificatului de conformitate sunt emise direct de producător.

12.3 În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru menționat în certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua întreaga responsabilitate a rezolvarii garanției.

12.4 În cazul certificatele de conformitate emise de producători, produsul reclamat trebuie returnat Vânzătorului, costul transportului intrând in sarcina Clientului/Cumpărătorului.

12.5 În cazul produselor pentru care se emit certificate de garanție, lipsa acestuia trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa office@pavaje-borduri.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

 1. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

13.1 Proprietatea asupra Bunurilor și/sau Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Clientului/Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrarilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta este autorizat de către Vânzător să permită Clientului/Cumpărătorului deschiderea coletelor doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalorii a acestora.

 1. RĂSPUNDEREA

14.1 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

14.2 Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

14.3 Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1 SC PROFI ELECTRO PAVCONS SRL (pavaje-borduri.ro) este înregistrată in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 3471988899591.

15.2 Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pavaje-borduri.ro este obligată să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră

15.3. Scopul colectării datelor este:

15.3.1 Informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate;

15.3.2 Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);

15.3.3 De cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului;

15.4 Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a pavaje-borduri.ro , înregistrată in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 3471988899591, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către pavaje-borduri.ro, cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

15.5 Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

15.6 Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa SC PROFI ELECTRO PAVCONS SRL, având sediul în Comuna Brazi – Sat Batesti, str. George Cosbuc, nr. 27, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

15.6.1 O dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

15.6.2 Să interveniți asupra datelor transmise;

15.6.3 Să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particular;

15.6.4 Să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

15.7 pavaje-borduri.ro poate notifica Clienții/Cumpărătorii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

15.8 pavaje-borduri.ro nu promovează SPAM-ul. Orice Client/Cumpărător care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul pavaje-borduri.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

15.9 Informatiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate in scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntampina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

15.10 Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțe judecatorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. FORȚA MAJORĂ

16.1 Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

17.1 Prezentul document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Pavaje si Borduri și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.